Galerie Kempro

KeramiekAmbachtsmensen

Fons Dudding, Kim Durlinger,  Carianne Hermans,  Ludo Hillen, Michel Lourens Louise Raaijmakers, en Patricia de Vries zijn de ambachtsmensen, de vakmensen die samen het ambachtelijk werk voor hun rekening nemen.  Zij vormen daarmee de basis en de ruggengraat van Kempro. Regelmatig is er samenwerking met een kunstenaar. Dat levert bijzonder mooie unicaten op.